امضای تفاهمنامه‌های حفاری دکل‌های نفتی و سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز توسط مپنا

گروه مپنا در آخرین روز از بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سه تفاهمنامه با محور حفاری دکلهای خشکی و دریایی، واحد سریع الاحداث فرآورشی میدان نفتی قلعه نار، کبود و بالارود و مشارکت در طرح های توسعه میادین نفت و گاز منعقد کرد.

0

طی روز چهارم از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، تفاهمنامه تامین پنج دکل خشکی و یک دکل دریایی و سرویسهای مرتبط با دکلها و تفاهم نامه واحد سریع الاحداث فرآوری میدان نفتی قلعه نار به امضای «محمد اولیاء»، مدیرعامل گروه مپنا و «محسن خجسته‌مهر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رسید. گروه مپنا با توجه به توانمندی موجود در شرکت حفاری مپنا راهبری و مدیریت دکلها، سرویس حفاری این پروژه را طی مدت ده سال بر عهده خواهد داشت.

همچنین تفاهمنامه همکاری و سرمایه گذاری مشترک در میادین نفت و گاز و مشارکت در توسعه طرح‌های توسعه‌ای پایین دستی نیز میان مدیرعامل گروه مپنا و «عبدالعلی علی عسگری»، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امضا شد.