حمایت شستان از بزرگترین جامعه بیماری های خاص در راستای مسئولیت اجتماعی

تفاهم نامه همکاری ما بین شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان و انجمن حمایت از بیماران تالاسمی ایران به منظور حمایت از بیماران تالاسمی ایران از محل بودجه مصوب مسئولیت های اجتماعی گروه شستان و در راستای کمک به بیماری های خاص که نیاز جدی به تامین مالی دارند همچنین با توجه ویژه به استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از بزرگترین جوامع آماری بیماری تالاسمی منعقد شد.

0

به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری تجاری تجاری شستان، با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به منظور تحقق بخشی به رویکرد دولت برای دستیابی به عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی از اقشار کم برخوردار و آسیب پذیر جامعه همچنین استفاده از قابلیت ها و توانمندی های شرکت های بومی در راستای مردمی و درون زا نمودن اقتصاد مناطق محروم کشور، ارتقای تاب آوری جوامع محلی و مهم تر از همه این موارد اجرای فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) مبنی بر اینکه «کاری کنید که بیمار جز درد و رنج بیماری اش، ناراحتی دیگری نداشته باشد» به امضای داود عباسی، نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل هلدینگ شستان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان و محمد علیزاده، رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران تالاسمی ایران به نمایندگی از این انجمن رسید.

گفتی است؛ این تفاهم نامه به منظور ارتقاء و گسترش همکاری های فی مابین در راستای ارتقای کیفیت زندگی بیماران تالاسمی کشور از طریق هزینه کرد بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت های گروه سرمایه گذاری تجاری شستان به امضای طرفین رسید.