رشد ۹۶ درصدي دوره های آموزشی برگزارشده و اجرای چندین پروژه تحول آفرین درهلدينگ پتروپالايش اصفهان در سال ۱۴۰۲

دکتر فرشته مشهدی ادامه داد: سرانه آموزشی در سال قبل نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۶۰/۴۳ درصدی، اثربخشی آموزشی به میزان ۲/۸۴ درصد و تعداد مدرس داخلی رشد چشمگیر ۷۵/۲۰ درصدی داشته است.

0

به گزارش خبرنگار واحد رسانه روابط عمومی و بین الملل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، وی تولید محتوای دوره های آموزشی با استفاده از فناوری VR و تغییر گفتمان آموزش به یادگیری، بهره برداری از مرکز منابع یادگیری، بهره برداری از مرکز آموزشی شهید آرمان، اجرای طرح کوچینگ و منتورینگ برای مدیران و مسولان، آغاز به کار کودکستان و مدارس دخترانه و پسرانه موسسه غیردولتی پالایش نفت اصفهان در مقطع ابتدایی در شهرک شهید محمد منتظری از جمله اقدامات انجام شده در این واحد است.

وی در ادامه درباره طرح ها و برنامه هایی که قرار است در سال جاری در اداره آموزش و تعالی منابع انسانی هلدینگ پتروپالایش اصفهان به مرحله اجرا برسد افزود: تدوین دومین محتوای آموزشی با استفاده از فناوری VR، تعیین مدل شایستگی، مدیریت عملکرد، جانشین پروری، بازی وار سازی به کمک هوش مصنوعی، ساماندهی گزارش های زشی، ایجاد دستورالعمل های جامع در خصوص انجام ارزیابی های نتایج آموزشی با مدل های روز دنیا، ایجاد باشگاه مدرسان در راستای شناسایی و تقویت بانک دانش و دانشگران سازمانی و گسترش دانش سازمانی از جمله این طرح ها هستند.