شاخص‌های کلیدی ریسک و پروتکل ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک برای اولین‌بار در پتروشیمی شهید تندگویان تدوین و اجرا شد

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در ادامه حرکت خود در مسیر تعالی به‌عنوان شرکت پیشرو و برتر در مجموعه صنایع پتروشیمی کشور موفق شد، برای اولین‌بار نسبت به تدوین و جاری‌سازی شاخص‌های کلیدی ریسک (KRIs) و تدوین پروتکل ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک با همکاری مشترک مدیریت ریسک گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس اقدام کرد.

0

به نقل از روابط‌عمومی پتروشیمی شهید تندگویان، این پتروشیمی، در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان پایلوت استقرار مدیریت ریسک سازمانی در گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس انتخاب شده و با رهنمودها و همکاری متقابل با مدیریت ریسک گروه موفق شد تا نسبت به استقرار سیستم مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO31000:2018 اقدام کند و در دو سال گذشته گواهینامه مربوطه را از طریق مرجع دارای صلاحیت معتبر، اخذ و تمدید نماید.

در ادامه مسیر بلوغ مدیریت ریسک، با رایزنی‌های صورت‌گرفته از سوی کمیته ریسک سازمان با مدیریت ریسک گروه و هماهنگی‌های فی‌مابین، پروژه‌های بهبود در سال ۱۴۰۲ آغاز و در سال ۱۴۰۳ نتایج این پروژه در دو حوزه فوق‌الذکر به‌عنوان شرکت پیشرو در مجموعه صنایع پتروشیمی کشور و به‌عنوان یکی از دستاوردهای برجسته گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس کسب و موجب ایجاد جهشی در اثربخشی سیستم مدیریت ریسک این مجتمع شد.

یکی از پروژه‌های بهبود فوق‌الذکر تدوین و جاری‌سازی شاخص‌های کلیدی ریسک باهدف ایجاد و تعمیق نگاه پیش‌بینانه در مدیریت ریسک سازمانی است، این اقدام که با بهره‌گیری از آخرین مقالات و مراجع بروز دنیا و با برگزاری جلسات متعدد خبرگی در سطوح مدیریتی مجتمع و مدیریت ریسک گروه، به‌عنوان اقدامی شاخص در حوزه مدیریت ریسک سازمانی در کشور صورت پذیرفت، منجر به ایجاد دانش روز دنیا در گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس شد که امید است با تلاش سازنده مدیریت ریسک گروه، دانش مذکور در اختیار سایر شرکت‌های گروه قرار گرفته و موجب ایجاد مزیت رقابتی در گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نسبت به سایر رقبا شود.

در گام بعدی و به‌عنوان پروژه بهبود، با همکاری مدیریت ریسک گروه و از طریق بهره‌گیری از مراجع روز دنیا و نظرات خبرگی مدیران ارشد سازمان و گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پروتکل ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک جهت ایجاد چارچوب ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک سازمانی در سطح گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس تدوین شد که می‌تواند به‌عنوان چراغ روشنگری برای گام‌نهادن و طی مسیر تعالی مدیریت ریسک سازمانی در گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس مورداستفاده سایر شرکت‌های گروه قرار گیرد.