شاراک برنده تندیس و تقدیرنامه در بخش های الفین و پلیمری؛ اهدای جوایز ملی مدیریت انرژی به پتروشیمی شازند

شرکت پتروشیمی شازند در فرآیند ارزیابی نهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی، در بخش الفین برنده تندیس و در حوزه پلیمری برنده تقدیر نامه شد.

0

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند، در نتیجه سلسله اقدامات به عمل آمده در زمینه مدیریت انرژی طی دوره منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲ ، شرکت پتروشیمی شازند تنها چند ماه پس از دریافت گواهینامه استقرار مدیریت انرژی ISO 50001 موفق شد تندیس جایزه ملی انرژی در بخش الفین و تقدیرنامه در بخش پلیمری را کسب نماید.

جایزه ملی انرژی با هدف اشاعه فرهنگ بهینه سازی مصرف، توسعه مدیریت انرژی، معرفی و تشویق سازمان هایی طراحی گردیده است که داوطلبانه و در راستای مسئولیت های اجتماعی مسیر خود را در سطحی بالاتر از الزامات استانداردی ادامه داده و امتیاز پیشرفت عملکرد نسبت به سال گذشته (روند) و امتیاز سیستم مدیریت انرژی بالاتری کسب نمایند.

سازمان مدیریت صنعتی متولی برگزاری فرایند جایزه به صورت سالیانه بوده و این جایزه براساس نتایج عملکرد سازمانهای متقاضی در خصوص وضعیت سیستم و نتایج اجرای مدیریت انرژی بر مبنای مدل طراحی شده اعطا می‌گردد.

در طراحی مدل این جایزه، به هر دو مقوله توانمند سازها (نگرش، سیستم، ساختار و فرایندها) و نتایج (دستاورد‌های حاصل از عملکرد) پرداخته شده و در آن استانداردهای ملی معیار مصرف انرژی به کار گرفته می‌شود.