شروع درخشان سال ۱۴۰۳ در شرکت آهن و فولاد ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع در فروردین ماه ۱۴۰۳ توانست در تولید آهن اسفنجی ، تولید شمش فولادی و درآمد حاصل از فروش محصولات خود رکوردهای خوبی را ثبت کند.

0

شرکت آهن و فولاد ارفع در فروردین ماه ۱۴۰۳ توانست در تولید آهن اسفنجی ، تولید شمش فولادی و درآمد حاصل از فروش محصولات خود رکوردهای خوبی را ثبت کند.

این شرکت توانست در فرودین ماه در تولید شمش فولادی به ثبت رکورد روزانه تولید به میزان سه هزار و ۶۸۷ تن و ثبت رکورد ماهانه تولید به میزان ۹۲ هزار و ٢۴۴ تن برسد.

همچنین در تولید آهن اسفنجی به ثبت رکورد سه هزار و ۷۰۱ تن رسید.

درآمد حاصل از فروش محصولات ارفع ۱۶ هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۵۹ میلیون ریال است همیچنین ثبت رکورد زمانی ریخته گری پیوسته به میزان یک هزار و ۴۵ دقیقه و اخذ یک فقره پروانه اکتشاف در استان کردستان از دیگر مواردی است که می توان به آن ها اشاره کرد.