شور حضور برای خلق حماسه دیگری از مشارکت حداکثری شرکت پتروشیمی خوزستان در دور دوم از انتخابات ریاست جمهوری

مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان به همراه مشارکت حداکثری پرسنل این شرکت در دور دوم از انتخابات ریاست‌جمهوری رای خود را در صندوق سیار اخذ رای شماره ۹۶ مستقر در پتروشیمی خوزستان انداختند.

0

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی خوزستان، رضا صالح احمدی، با حضور حداکثری پرسنل در شعبه سیار اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم (دور دوم) که از ساعت ۱۳ الی ۱۵ ظهر روز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ در این شرکت مستقر بود، بار دیگر پای صندوق آمده و در این رویداد ملی مشارکت نمودند.