ضرورت تحول فناورانه در روابط عمومی؛ جنگ مدرن، ابزار مدرن می طلبد

جهان معاصر با ارتباطات پیوندی ناگسستنی یافته است و هرچه جلوتر می رویم دامنه ی پیشرفت های فناورانه گسترده تر می شود و با ورود هوش مصنوعی، زیست جهانی نوین در حال شکل گیری است.

0

روابط عمومی ها در خط مقدم این تحولات روزافزون هستند. اساسا در جهان امروز، زیست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بدون روابط عمومی ممکن نیست.

امروز سیاستمداران و دولتمردان، اثرگذاری رسانه ها را بعنوان یک مولفه مهم و بی بدیل در محاسبات خود در نظر می گیرند و کشورها لابی، دیپلماسی و روابط بین المللی خود را با بهره گیری از اصول و فنون ارتباطات و روابط عمومی به پیش می برند.

در جنگ های نظامی و اقتصادی و تنش های سیاسی نیز رسانه و روابط عمومی در خط مقدم اند.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با وجود همه دشمنی ها، سنگ اندازی ها، تحریم ها و فشارها، ایران اسلامی مسیر پیشرفت و ترقی را طی نموده و دستاوردهای بزرگی در حوزه های مختلف را کسب نمود.

از همان آغاز در کنار همه فشارهای سیاسی و اقتصادی، دشمنان این آب و خاک، ناامید ساختن مردم از انقلاب اسلامی را در دستور کار خود قرار دادند. در واقع مهمترین و اصلی ترین راهبرد دشمنان میهن عزیزمان، دلسرد کردن مردم از نظام و انقلاب بود. انواع و اقسام رسانه ها را به همین دلیل به راه انداختند تا با بهره گیری از شیوه های مختلف تبلیغاتی، دستاوردهای انقلاب را زیرسوال ببرند.

در این میان روابط عمومی ها بعنوان نهاد اصلی متولی اطلاع رسانی خدمات و دستاوردهای بخش های مختلف نظام از جایگاه تعیین کننده و بااهمیت برخوردار بوده اند.

این نهاد دیرپا که سابقه ای طولانی در ایران دارد پس از انقلاب در دستگاهها و نهادها و شرکت های مختلف مورد توجه قرار گرفت و بار اصلی برقراری ارتباط دوسویه ملت و دولت بر عهده آن گذاشته شد.

اینک که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با جنگی دشوارتر از جنگ نظامی-یعنی جنگ اقتصادی- روبروییم ضرورت روزآمد شدن روابط عمومی ها و ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های آن متناسب با تحولات و پیشرفت های روز در این عرصه بیش از پیش احساس می شود.

برقراری ارتباط با افکار عمومی دیگر با روش های سنتی گذشته امکان پذیر نیست و امروز شبکه های اجتماعی و فضای مجازی سهمی قابل ملاحظه در این ارتباط دارند.

پایش و رصد میزان و ضریب نفوذ شبکه ها و رسانه های مختلف اجتماعی، ابتکارات و ابداعات تحول گرایانه، استفاده از رسانه ها و ابزارهای جدید ارتباطی و توجه به مقتضیات فعالیت چندبعدی در عرصه روابط عمومی بسیار حائز اهمیت است ضمن آنکه روابط عمومی ها می بایست برخلاف گذشته، تبلیغات غیرمستقیم و ضمنی را در دستور کار قرار بدهند تا اثرگذاری آن بر مخاطبان بیشتر باشد از این رو ضرورت یک تحول کیفی و محتوایی در حوزه روابط عمومی ها نیز احساس می شود.