معامله ۴۰ دستگاه کامیون در بورس کالا

تالار خودرو بورس کالا شاهد عرضه و سپس معامله ۴۰ دستگاه کامیون بود. به این ترتیب ۲۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور (EM POWER) و ۲۰ دستگاه کامیون فورس (FORCE) کابین خوابدار ۸.۵ تن بدون کاربری در این تالار به فروش رسید.

0

به گزارش کالاخبر ، ۲۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور متعلق به شرکت بهمن دیزل در تالار خودرو بورس کالا عرضه و مورد معامله قرار گرفت.

جزییات معامله کامیون کشنده امپاور (EM POWER)

عرضه: ۲۰ دستگاه

تقاضا: ۱۱۱ دستگاه

عرضه کننده: بهمن دیزل

قیمت پایانی: ۵ میلیارد و ۲۸۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان

تاریخ تحویل: ۱۰ شهریور

قیمت نهایی کامیون کشنده سفید رنگ مدل ۱۴۰۳ علاوه بر قیمت کشف شده، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی به مبلغ ۱۹ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان شامل مالیات، عوارض شماره گذاری، هوشمندسازی کارت سوخت، بیمه شخص ثالث و …است.

امروز همچنین ۲۰ دستگاه کامیون فورس (FORCE) کابین خوابدار ۸.۵ تن بدون کاربری متعلق به شرکت بهمن دیزل در تالار خودرو بورس کالا عرضه و مورد معامله قرار گرفت.

جزییات معامله کامیون فورس (FORCE) کابین خوابدار ۸.۵ تن بدون کاربری

عرضه: ۲۰ دستگاه

تقاضا: ۱۱۹ دستگاه

عرضه کننده: بهمن دیزل

قیمت پایانی: یک میلیارد و ۹۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تاریخ تحویل: ۱۰ شهریور

قیمت نهایی کامیون فورس سفید رنگ مدل ۱۴۰۳ علاوه بر قیمت کشف شده، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی به مبلغ ۱۳ میلیون و ۷۶۴ هزار تومان شامل مالیات، عوارض شماره گذاری، هوشمندسازی کارت سوخت، بیمه شخص ثالث و …است.