کتاب بنادر و توسعه اقتصادی به تالیف نیلوفر بهرامی انتشار یافت

0

کتاب بنادر و توسعه اقتصادی به تالیف نیلوفر بهرامی در خصوص نقش بنادر در زندگی اجتماعی و نیازهای بشری و پیشرفت اقتصادی میباشد که در هر فصل توضیحات جامعه ای در خصوص قوانین دریایی و نوع حمل کالاها و چگونگی پیشرفت حمل و نقل دریایی در ارتباط های بین المللی داده است.
این کتاب در ۸۱ صفحه و چهار فصل تالیف شده که بسیار مطالب ارزشمندی درون خود جای داده است